Skip links

  5-9 gadus veciem bērniem 

Robotikas un tehnoloģiju nodarbības “Tehnoprātnieks”

Iknedēļas STEAM izglītības nodarbības, kurās bērni interesantā un aizraujošā veidā apgūst robotiku, paplašināto realitāti, programmēšanu un problēmu risināšanu, iesaistot tajā daudz atraktīvu elementu un eksperimentu.

Pieteikties

Kvalitāte

Izglītības iestāde ar 7 gadu starptautisku pieredzi.

Komunikācija

Mūsu talantīgie pedagogi ir atvērti, draudzīgi un vienmēr gatavi palīdzēt.

Radošums

Tiek apgūtas un radītas jaunas lietas.

Cēloņsakarību izpratne

Mehānismu darbības principu apguve.

  Mācīšanās caur spēli 

Īstenojot Tehnoprātnieka nodarbību programmu, dalībnieki apgūs sekojošo

Stimulē iepazīšanos ar tehnoloģijām

Bērnus šajās nodarbībās ievada tehnoloģiju pasaules pamatos, kas var stimulēt bērnu interesi par tehnoloģijām, programmēšanu un inženierzinātnēm, kas var kalpot par pamatu turpmākām izglītības un darba izvēlēm.

Sīkās motorikas attīstība

Bērni daudzas prasmes apgūst caur tausti, robotika nodrošina sīkās motorikas attīstību, jo bērni patstāvīgi montē robotus, veido tos no dažādām detaļām kā arī atdzīvina tos.

Iespēja eksperimentēt

Mūsu nodarbībās bērniem ir iespēja eksperimentēt un realizēt arī savas idejas. Tas veicina radošumu un pašizpausmi, jo bērni atklāj un izpēta, kā darbojas dažādi roboti un kā pielietot tos savās aktivitātēs.

Attīsta loģisko domāšanu un problēmu risināšanu

Nodarbības māca bērniem domāt loģiski un risināt problēmas. Viņi iemācās strukturēt domas, plānot un risināt uzdevumus, lai panāktu vēlamo rezultātu.

Darbs komandā

Nodarbības ietver komandas darbu, kurā bērniem jāsadarbojas, lai sasniegtu kopīgu mērķi. Tas veicina sadarbības un komandas darba prasmes.

Iesaistīšanās un uzmanības noturēšana

Nodarbības bieži ir interaktīvas un izaicinošas, kas neļauj bērniem garlaikoties un notur viņu uzmanību.

Sociālā mijiedarbība

Nodarbībās bērni komunicē un mijiedarbojas ar vienaudžiem, kas palīdz attīstīt sociālās prasmes un spēju strādāt grupā.

Radošums

Nodarbības veicina bērnu radošumu un dizaina prasmes, jo viņi būvē robotus, veido to ārējo izskatu.

Programmā ietilpst

Robotika ir lielisks veids, kā stimulēt bērnu radošumu, interesi par tehnoloģijām un attīstīt svarīgas prasmes, kas būs noderīgas viņu nākotnes izglītības un karjeras ceļojumos. Tā ir izglītojoša un aizraujoša aktivitāte, kas veicina bērnu pašizpausmi un intelektuālo attīstību.

Robotika maziem bērniem ir īpaša un vērtīga, jo tā piedāvā daudzas unikālas priekšrocības un iespējas, kas veicina tos attīstības posmus, kas raksturīgi šai vecuma grupai.

LEGO robotika

Vienkārša uzbūvēto robotiņu programmēšana

Izveidoto mehānismu testēšana un uzlabošana

Nodarbības ar 3D pildspalvām

Nodarbības ar robobitēm, Dash robotiem

Fizikāli eksperimenti

Iemaņu attīstīšana darbam grupās

Kompetents pedagogs un kvalitatīvi pavadīts laiks

  Piesakies nodarbībām 

Izglītības iestādēs

  Piesakies nodarbībām 

Daugavas stadionā

  Mūsu komanda 

Iepazīstieties ar mūsu lielāko vērtību – talantīgajiem un daudzpusīgajiem pedagogiem!

Atsauksmes