Robotikas un tehnoloģiju pulciņš "Tehnoprātnieks"

Mēs iedvesmojam bērnus uzzināt par tehnoloģijām vairāk - interesantā un saprotamā veidā. 

 
Tehnoprātnieks” ir interešu izglītības pulciņš pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērniem 5 – 7 gadu vecumā. Iknedēļas STEM izglītības nodarbības, kurās bērni interesantā un aizraujošā veidā apgūst robotiku, paplašināto realitāti, programmēšanu un problēmu risināšanu, iesaistot tajā daudz jautru elementu un eksperimentu.

Galvenie ieguvumi:

    Tehniskās domāšanas attīstība un mehānismu darbības izprašana.
    Sīkās motorikas un roku pirkstu kustību koordinācijas uzlabošana.
    Spēja patstāvīgi izveidot mehānismu, izmantojot digitālu instrukciju.
    Spēja patstāvīgi izlabot radušās kļūmes mehānismu konstruēšanas gaitā.
    Sadarbības prasmju uzlabošana un attīstīšana. 

Biežāk uzdotie jautājumi

Nodarbību norise 

Norēķinu kārtība 

Kavējumi

Līgums 

1. Nodarbības sākumā bērni tiek iepazīstināti ar nodarbības uzdevumu. 

2. Tiek būvēts LEGO mehānisms, izmantojot vizuālu instrukciju planšetē.

3. Tiek programmēts, testēts un uzlabots uzbūvētais mehānisms,

4. Nodarbības beigās tiek izjaukts uzbūvētais mehānisms un sakārtotas detaļas. 

1 nodarbība ilgst 45 minūtes 

Nodarbības notiek 1 reizi nedēļā, katrā nodarbību norises vietā konkrētā un nemainīgā laikā. 

Jā, katram bērnam nodarbībās tiek nodrošināts savs LEGO Education WeDo 2.0 komplekts. Kā arī viena planšete uz diviem bērniem – kopīgas planšetes izmantošana palīdz attīstīt sadarbības prasmes.

Jā! Lai nodrošinātu daudzveidīgu pulciņa saturu, dažas reizes sezonā nodarbībās tiek veikti bērnu vecumam atbilstoši fizikāli eksperimenti. Protams, mēs nodrošinām visu eksperimentiem nepieciešamo aprīkojumu. 

Mēneša maksa (4 nodarbības) ir 28 EUR.

Par nodarbībām tiek piemērota mēneša maksa. Maksājumu veic avansa maksājuma veidā katra mēneša sākumā, pamatojoties uz saņemto rēķinu e-pastā.

Rēķins tie izsūtīts līdz mēneša piektajam datumam uz vecāku norādīto e-pastu.

Rēķina apmaksas termiņš ir septiņas kalendārās dienas.

Tiek nosūtīts atgādinājums par maksājuma veikšanu. Ja maksājums netiek veikts 20 kalendāro dienu laikā pēc maksājuma termiņa iestāšanās, līgums var tikt lauzts un mums ir tiesības bērnu uz nodarbībām neņemt.

Katrs bērns tiek nodrošināts ar aprīkojumu aptuveni 500 EUR apmērā, kas sākotnēji izrēķināts uz konkrēto bērnu skaitu grupā pierakstoties un slēdzot līgumu. Neatkarīgi no bērnu skaita pedagogs vada nodarbības, par ko attiecīgi saņem fiksētu atalgojumu, par ko tiek maksāti nodokļi. Kā arī neatkarīgi no bērnu skaita ir jāmaksā telpu īres maksa un jānodrošina loģistika – pedagoga nokļūšana uz un no nodarbībām un aprīkojuma piegāde.

Slimošana, pirmsskolas iestādes organizētie oficiālie pasākumi – Ziemassvētki, Lieldienas, Māmiņdiena u.tml. Protams, valsts noteiktās brīvdienas.

Jā, ja bērns ir slimojis divas vai vairāk nodarbības pēc kārtas, pārrēķins tiek veikts sastādot nākamā mēneša rēķinu. Ņemot vērā nosacījumu, ka ārsta zīme kopijas veidā tiek nosūtīta uz mūsu e-pasta adresi līdz nākamā mēneša pirmajam datumam.

Jāiesūta uz e-pastu info@inovacijuskola.lv līdz nākamā mēneša pirmajam datumam.

Ja vecākam ir nepieciešams parakstīts līgums, tad to var parakstīt elektroniski vai to izdrukājot un nogādājot grupiņā. Atbilstoši LR Civillikumam, ja tiek veikts pirmais maksājums, tas nozīmē, ka puses ir vienojušās par līguma nosacījumiem un līguma parakstīšana nav obligāta.

Līgums tiek slēgts uz sezonu. Sezona sākas septembrī un beidzas 31. maijā.

Rakstot uz e-pastu info@inovacijuskola.lv pirms nākamā rēķina sastādīšanas.

Pieteikšanās pulciņam

Pieteikt bērnu

Pieteikt izglītības iestādi

SAZINIETIES

lai noskaidrotu Jūsu bērna iespējas apmeklēt robotikas pulciņu kādā no esošajām izglītības iestādēm. Ir iespēja sākt apmeklēt nodarbības arī mācību gada vidū. 
 
 Tālrunis: +371 28779480

E-pasts: info@inovacijuskola.lv

 

SAZINIETIES 

ar mums telefoniski +371 28779480
vai e-pastā info@inovacijuskola.lv 

IZRUNĀSIM 

iespējas pulciņa organizēšanai, ņemot vērā lokāciju – tā kā paši atrodamies Rīgā, mums ērti ir organizēt nodarbības izglītības iestādēs Rīgā, taču vienmēr esam atvērti un meklējam iespējas pulciņa organizēšanai arī tuvākos un tālākos reģionos ārpus Rīgas. 

ORGANIZĒSIM

bezmaksas iepazīšanās nodarbību Jūsu izglītības iestādē. Tā būs iespēja gan vecākiem, gan bērniem satikties ar mums, uzzināt robotikas nodarbību norisi, saturu un uzdot interesējošos jautājumus.