Skip links

Aktīvo iedzīvotāju fonda projekts

Starptautiskā Inovāciju skola īsteno Aktīvo iedzīvotāju fonda projektu!

Aktīvo iedzīvotāju fonda padome 2021. gada 31. martā pieņēma lēmumu atbalstīt biedrības “Tehniskās izglītības un jaunrades skola” projekta “Organizācijas vadības un administratīvās kapacitātes palielināšana” īstenošanu.

Aktīvo iedzīvotāju fonds ir Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) un Norvēģijas grantu programma, kuras mērķis ir pilsoniskās sabiedrības un iedzīvotāju līdzdalības stiprināšana un mazaizsargāto iedzīvotāju grupu spēju vairošana.

Projekta ilgums

2021-08 līdz 2022-6

Norises teritorija

Latvija

Projekta budžets

13 265.40 EUR

Pamatinformācija

Projekta īstenotājs

Biedrība “Tehniskās izglītības un jaunrades skola”

Projekta nosaukums

Organizācijas vadības un administratīvās kapacitātes palielināšana

Projekta mērķis

Palielināt organizācijas vadības un administrācijas kapacitāti

Projekta vizītkarte

Biedrības galvenais attīstības virzītājspēks ir cilvēkresursi, tādēļ ir būtiski veikt ieguldījumu darbinieku profesionālajā pilnveidē. Lai sasniegtu projekta mērķi, paredzēts īstenot dažādas apmācības biedrības vadītājam, kā arī administrācijas darbiniekiem; ieviest jaunus un inovatīvus rīkus darba procesa organizēšanai un automatizēšanai. Lai patiešām stiprinātu organizācijas kapacitāti attiecībā uz cilvēkresursiem ir svarīgi, ka nākamo profesionalitātes līmeni ir motivēta sasniegt un arī realizē arī praktiski visa komanda kopā ne tikai vadība vai atsevišķi darbinieki. Projekta laikā īstenotās aktivitātes paaugstinās kopējo vadības un darbinieku efektivitāti un produktivitāti, kas balstās uz resursu racionālu izmantošanu, izveidojot efektīvi pārvaldītu mūsdienu organizāciju. Katra projekta aktivitāte savstarpēji papildina viena otru un pēc to īstenošanas biedrība ir sasniegusi nākamo līmeni efektīva darba procesa organizēšanā, kas izpaužas realizējot biedrības mērķus.

Īstenotās aktivitātes

Projektu “Organizācijas vadības un administratīvās kapacitātes palielināšana” finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija car EEZ un Norvēģijas grantu programmu “Aktīvo iedzīvotāju fonds”.

Aktivitāte sastāvēja no 2 daļām, kas bija individuāli biedrībai sagatavotas apmācības:

 

  • “Biedrības stratēģijas izstrādes darbnīcas”. Tajās biedrība izstrādāja uzņēmuma stratēģiju, definējot prioritātes, mērķus un uzdevumus tālākajai darbībai. Tādējādi nodrošinot efektīvāku, strukturētāku un skaidrāku nākotnes virzienu visiem iesaistītajiem biedrības locekļiem.
  •  “Dizaina domāšana biedrības stratēģijas īstenošanā”. Izstrādātā stratēģija ir ambicioza un tā ietver sevī darbu ar jauniem izglītības jomas pakalpojumiem, ideju ģenerēšanu, radošu pieeju procesiem. Lai spētu to veiksmīgi ieviest tika iziets dizaina domāšanas kurss, kas palīdz ieviest izstrādāto stratēģiju.

Lai biedrības vadītājs spētu efektīvāk vadīt organizācijas darbu tika izietas 12 h attālinātās apmācības “Efektīva vadītāja ABC”. Seminārā apgūtas sekojošas tēmas:

 

  • modernā vadītāja loma;
  • darba izpildes vadības cikls – kā mēs nodrošinām un iegūstam skaidrību;
  • vadītāja komunikācija;
  • saskarsme ikdienā;
  • pārliecināšana un ietekmēšana;
  • uzmanība, interese un motivācija;
  • komandas veidošana un attīstība.

Pieci biedrības darbinieki piedalījās seminārā “Efektīva un mūsdienīga pieeja projektu vadībā”, apgūstot projekta plānošanu, īstenošanu, izvērtēšanu un ieviešanu. Apmācībās iegūtās zināšanas un prasmes tiek izmantotas ikdienas projektu vadībā, kā arī biedrības izveidotās stratēģijas īstenošanā.

Mājaslapa tika “pārbūvēta” uz jaunas platformas, kā arī veikti tehniski un dizainiski efektivizācijas darbi, padarot to lietotājam ērtāku. Procesa laikā tika veikta testēšana, uzlabojumi un nepilnību novēršana. Sasniegtais rezultāts ir redzams šeit: https://inovacijuskola.lv