Skip links

Kā manam bērnam mācīties efektīvāk milzīgā informācijas apjoma spīlēs?

Skolēni ikdienā sastopas ar daudz izaicinājumiem. Viens no tiem – apgūt skolas mācību vielu, kas katru dienu sastāda diezgan apjomīgu informācijas daudzumu. Viegli pateikt, grūtāk izdarīt…

Mācīšanās piramīda

ASV NTL (National Training Laboratories) institūta zinātnieki ir izstrādājuši mācīšanās piramīdu, kas uzskatāmi demonstrē skolēna spēju iemācīties jaunu informāciju.

Pasīvās un aktīvās mācīšanās metodes

Mācīšanās metodes iedalās pasīvajās un aktīvajās. Pasīvās mācīšanās metodes, kā klausīšanās, lasīšana, audio-vizuālie materiāli un demonstrācijas, palīdz apgūt apmēram 5 līdz 30% no jaunās informācijas apjoma.

Efektīvākas noteikti ir aktīvās mācīšanās metodes, kas pasniegtas dažādu grupu darbu veidā, skolēna pašam praktizējot/izmēģinot. Taču vislabāk skolēns kaut ko var iemācīties, mācot un skaidrojot citiem!

Interesanti, kāpēc tieši skaidrošana darbojas vislabāk? Lai bērns kādam izstāstītu apgūto, ir jāizmanto augstākie kognitīvie procesi – darba un ilgtermiņa atmiņa, uztvere, izpratne, spriestspēja, spēja verbalizēt pašam saviem vārdiem un dažreiz paskaidrot dažādos veidos.

Patiesībā caur šo bērns attīsta spēju pašvadīti mācīties un jo agrākā vecumā viņš to apgūst, jo vieglāk viņam klājas vēlākos dzīves un studiju gados!

Kā Jūs, kā vecāks, variet palīdzēt savam bērnam mācīties efektīvāk?

  • Apjautājieties, lai bērns izstāsta, ko ir iemācījies par kādu konkrētu tēmu. Uzdodiet jautājumu par viņa stāstījumu.
  • Iesaistiet bērnu aktivitātēs, pasākumos, pulciņos, kur notiek praktiska darbošanās, sadarbība komandās, īpaši mācību jomās, kas bērnam padodas grūtāk.
  • Aiciniet bērnu veidot domu kartes! Bērnam jāizveido domu karte un pēc tam pēc tās vadoties jāpastāsta par apgūto tēmu. Noteikumi domu kartei – tikai atslēgas vārdi (1-3) vai tikai izmantojot simbolus un zīmējumus.

Rakstu sagatavoja Starptautiskās Inovāciju skolas projektu vadītāja Anete Aizkalne.
Anete ir Latvijas Universitātes maģistrantūras programmas “Klīniskā psiholoģija” studente.

Informācijas avots:
Latvijas Universitātes pasniedzēja Edmunda Vanaga kursa “Kognitīvā psiholoģija” lekciju materiāli.