Skip links

STEAM metode

Zinātne, tehnoloģija, inženierzinātnes, māksla un matemātika (Science, Technology, Engeneering, Art, Mathematics)

  Par STEAM 

STEAM ir zinātnē, tehnoloģijā, inženierzinātnēs, mākslā un matemātikā balstīta mācīšanās metode, integrējot minētās disciplīnas.

Mūsu mērķis ir veicināt radošumu, kritisko domāšanu, problēmu risināšanas prasmes un inovāciju bērnu vidū, vienlaikus piemērojot jēdzienus, kas saistīti ar zinātni, tehnoloģiju, inženzinātnēm, mākslu un matemātiku.

Kopumā STEAM mācīšanās palīdz skolēniem – bērniem attīstīt plašas prasmes, kas nepieciešamas 21. gadsimta izglītībā un darba tirgū. Šī pieeja motivē bērnus un pusaudžus radīt jēgpilnus projektus.

Zinātne un matemātika

Veic dabas pasaules izpēti un izpratni, izmantojot novērojumus, eksperimentus un datu analīzi. Liek pamatus loģiskai argumentācijai un kvantitatīvai analīzei.

Tehnoloģijas

Resursu, programmatūras un digitālo ierīču izmantošana, lai risinātu problēmas, veicinātu mācīšanos un digitālās prasmes.

Inženierzinātnes

Mudina bērnus un jauniešus izstrādāt, radīt un veidot projektus un risinājumus reālām problēmām, veicinot zināšanu apguvi un problēmu risināšanas prasmes.

Māksla

Ar vizuālās mākslas un dizaina palīdzību izceļ radošumu, estētiku un ekspresiju. Mākslas integrēšana STEAM mācībā veicina inovāciju un sniedz daudzveidīgas perspektīvas.