Skip links

Mēs Ukrainai

  Atbalsts Ukrainai 

Bezmaksas robotikas nodarbības Ukrainas bērniem Rīgā

LEGO ir terapija, kas aizrauj un ļauj bērniem iegrimt izzināšanas procesā, aizmirstot apkārt notiekošo. Lai sniegtu atbalstu Rīgā nonākušajiem bērniem no Ukrainas, organizējam bezmaksas robotikas nodarbības.

Iknedēļas tikšanās

Zinātkārie bērni no Ukrainas pulcējas reizi nedēļā, Starptautiskās Inovāciju skolas telpās Daugavas stadionā.

Liels skaits interesentu

Nodarbības apmeklē gandrīz 80 zinātkāru bērnu vecumā no 5 – 10 gadiem.

Pedagogi no Ukrainas

Nodarbības vada Mila no Kijevas, kura pavisam ātrā laikā apguva robotiku, programmēšanu un guva ieskatu pedagoģijā!

Saziņas valoda

Lai bērni arī atrodoties Latvijā, varētu izmantot savu dzimto valodu, saziņa nodarbībās notiek ukraiņu valodā.

Nodarbību vadītāja Mila

“Platformā Telegram nejauši ieraudzīju paziņojumu par robotikas nodarbību organizēšanu ukraiņu bērniem un to, ka tiek meklēts cilvēks, kas šīs nodarbības varētu vadīt. Mana plašā dvēsele šajā ukraiņiem grūtajā laikā nekavējoties nolēma palīdzēt un kaut nedaudz iepriecināt bērnus. Tā es pievienojos Starptautiskās Inovāciju skolas kolektīvam un esmu viņiem ļoti pateicīga gan par silto uzņemšanu, gan arī par cēlo rīcību, organizējot šīs nodarbības, pretī neprasot neko! Sajūtas, ko piedzīvoju pēc nodarbībām, ir neaprakstāmas! Šīs nodarbības gribas saukt par LEGO terapiju. Bērni palīdz viens otram, izstaro patiesu prieku un sajūsmu par paveikto. Tā ir tik laba sajūta – redzēt priekā mirdzošas acis! Diemžēl drošība šiem bērniem vairs nav pašsaprotams jēdziens, tāpēc gandarījums, ka nodarbībās bērniem varam nodrošināt drošu vidi, kur viņus saprot un atbalsta ir milzīgs! Manuprāt, šobrīd jebkura iniciatīva palīdzēt Latvijā nonākušajiem ukraiņiem ir nenovērtējama! Ticiet man – es to redzu, dzirdu un izjūtu arī pati!”

Iniciatīvu atbalsta

Aicinām ikvienu cilvēku, ģimeni, kopienu un organizāciju sniegt atbalstu Latvijā nonākušajiem ukraiņiem savu iespēju robežās!

Lai gandarījums par sniegto atbalstu Jūs sasilda!

SAF-tehnika-1536x1536