Skip links
  10-14 gadus veciem bērniem 

Programmēšanas pamatu apgūšana Minecraft spēlē

Dalībnieki apgūst vizuālās programmēšanas pamatus un tās sasaisti
ar ikdienas situācijām (reālo dzīvi) Minecraft Education platformā.

Pieteikties

Kvalitāte

Izglītības iestāde ar 7 gadu starptautisku pieredzi.

Motivēta mācīšanās

Programmēšanas apgūšana, izmantojot spēļošanas metodi.

Projekta plānošana

Prasmju apgūšana un plāna izveide.

Kopainas izpratne

Programmas koda izprašana un uzlabošana.

  Nodarbību vide 

Programmēšanas zināšanas ir nākotnes darba tirgus nepieciešamās prasmes

  Mācīšanās caur spēli 

Jūsu bērns apgūs

Vizuālās programmēšanas metodi MakeCode

Spēs orientēties Pyton kodā

Atpazīt un pielietot algoritmus ikdienā

Orientēties koordināšu sistēmā jeb globālajā kartē

Prot aprēķināt laukumu un nepieciešamos resursus uzdevuma veikšanai

Ģeometrijas pamatus

  Nodarbību tēmas 

Programmā uzsvars tiek likts uz katra programmēšanas koda elementa padziļinātu izpratni

Mēs piedāvājam sarežģīto programmēšanas nozari bērniem agrā vecumā apgūt piemērotā vidē un radām pilnvērtīgu izpratni par to.

Programmēšanas apguve

Microsoft Make Code-Scratch

Pyton programmēšanas pamati

Programmēšanas un matemātisko funkciju apguve

Lineāro algoritmu apguve, to grafiskā pieraksta veidošana

Koordināšu sistēmu (XY, XYZ plaknes) izpratne un lietošanal

Ģeometrijas pamati, laukumu aprēķināšana un blokshēmu veidošana

Minecraft programmēšanas nodarbībās ir radoša vide, kurā bērni darbojas iemīļotā un saprotamā Minecraft spēlē, vienlaikus apgūstot programmēšanas pamatus

  Piesakies nodarbībām 

Tehnoprātnieks PROGRAMMĒ Minecraft pasaulē

pieteikties
  Mūsu komanda 

Iepazīstieties ar mūsu lielāko vērtību – talantīgajiem un daudzpusīgajiem pedagogiem!

Artūrs Adriāns

Starp mācībām un atpūtu nepieciešams balanss, un Minecraft ir mācīšanās atpūšoties!

Arvis

Galvenais ir ieklausīties un saprast, un tikai tad veikt racionālu darbību.

Viktors

Minecraft nav tikai datorspēle, tas ir veids kā mēs varam iegūt jaunus draugus un attīstīt radošo iztēli.