Starptaitskā inovāciju skola

Biedrība “Tehniskās izglītības un jaunrades skola”

h

Reģ. nr.: 40008252375

+371 28 779 480

info@inovacijuskola.lv

Daugavas stadions, 248.kab
Augšiela 1d, Rīga, LV-1009, Latvija