Skip links

Svarīga informācija nodokļu atmaksas saņemšanai no VID

“Tehniskās izglītības un jaunrades skola”, organizē un vada nodarbības, kas ir publicētas www.inovacijuskola.lv mājas lapā un ir reģistrēta Latvijas Republikas Izglītības kvalitātes dienestā kā interešu izglītības iestāde.

Bērnu vecāki vai citi ģimenes locekļi var atgūt daļu pārmaksātā iedzīvotāju ienākuma nodokļa arī no tās summas, kas gada laikā tiek samaksāta par bērnu (līdz 18 gadu vecumam) interešu izglītību, iesniedzot gada ienākumu deklarāciju. Nodokļa atmaksa pienākas par tiem pulciņiem un nodarbībām, kurus piedāvā licencēta izglītības iestāde, kā arī par tiem pulciņiem, kurus piedāvā cita juridiska vai fiziska persona, kas nav reģistrēta Izglītības iestāžu reģistrā un kurai ir pašvaldības izsniegta, speciāla licence pulciņa darbībai.

Informējam, ka iesniedzot dokumentus, maksājumu apliecinošajam dokumentam obligāti ir jāliecina, ka maksājums veikts par konkrēto bērnu (vārds, uzvārds, personas kods) un jānorāda arī saņemtā pakalpojuma veids (pulciņa/nodarbību nosaukums). Tādēļ, ja vēlaties saņemt nodokļu atmaksu, lūdzam jau iepriekš, aizpildot pieteikuma formu konkrētajam pulciņam/nodarbībām, atzīmēt, ka to iesniegsiet VID. Tad mēs varēsim pareizi sagatavot rēķinus.

Gada ienākumu deklarācija kopā ar attaisnojuma dokumentiem ir jāiesniedz tam vecākam vai ģimenes loceklim, kurš ir iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātājs un kura personas dati ir norādīti maksājumu apliecinošajā dokumentā, norēķinoties par interešu izglītību.

Papildus informācija

Visus dokumentus ātri un ērti var saglabāt speciāli tam radītā bezmaksas mobilā lietotniē”Attaisnotie izdevumi”. Tajā var pakāpeniski visa gada laikā uzkrāt čeku, kvīšu un citu maksājumu dokumentu fotogrāfijas un to aprakstus. Nākamā gada martā, aizpildot gada ienākumu deklarāciju, šie dokumenti jau būs automātiski pieejami VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS) un tos varēs ērti pievienot deklarācijai.

Bezmaksas mobilā lietotne “Attaisnotie izdevumi” ir pieejama uzstādīšanai viedtālruņos – Google Play un App Store vietnēs. Plašāka informācija par maksājuma dokumentu pievienošanu un nosūtīšanu pieejama VID tīmekļvietnē.

Informācija par to, vai konkrētā pulciņa vai nodarbību organizētājs ir izglītības iestāde, ir pieejama Izglītības iestāžu reģistrā https://viis.gov.lv .