Nodarbību norise

Kāda ir nodarbību norise?

1. Nodarbības sākumā bērni tiek iepazīstināti ar nodarbības uzdevumu.

2. Tiek būvēts LEGO mehānisms, izmantojot vizuālu instrukciju planšetē.

3. Tiek programmēts, testēts un uzlabots uzbūvētais mehānisms.

4. Nodarbības beigās tiek izjaukts uzbūvētais mehānisms un sakārtotas detaļas.

Atbilstoši programmai, aptuveni 20% nodarbību tiks izmantots cits aprīkojums (3D pildspalvas, Dash roboti, droni u.c.) līdz ar to nodarbības norise atšķirsies. 

Kāds ir nodarbības ilgums?

1 nodarbība ilgst no 45 – 60 minūtēm, atkarībā no nodarbību norises vietas. 

Vadoties pēc ieteikumiem izglītības iestādēm Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai, nodarbības laiks var tikt saīsināts par 5 – 10 minūtēm, atkarībā no bērnu skaita grupā.

Cik bieži notiek nodarbības?
Nodarbības notiek 1 reizi nedēļā, katrā nodarbību norises vietā konkrētā un nemainīgā laikā.
Vai nodarbībās tiek veikti arī eksperimenti?
Jā! Lai nodrošinātu daudzveidīgu pulciņa saturu, dažas reizes sezonā nodarbībās tiek veikti bērnu vecumam atbilstoši fizikāli eksperimenti. Protams, mēs nodrošinām visu eksperimentiem nepieciešamo aprīkojumu. 
Vai tiek nodrošināts nepieciešamais aprīkojums?

Jā, katram bērnam nodarbībās tiek nodrošināts viss nepieciešamais aprīkojums:
LEGO Education WeDo 2.0 komplekti, viena planšete uz diviem bērniem (kopīgas planšetes izmantošana palīdz attīstīt sadarbības prasmes), 3D pildspalvas, Dash roboti u.c. aprīkojums saskaņā ar programmu. 

 

Kādas epidemioloģiskās prasības tiks ievērotas, īstenojot robotikas pulciņu?
  • – Nodarbības norisināsies vienas grupiņas / klases ietvaros;
  • – Roku dezinfekcija visiem grupas dalībniekiem pirms un pēc nodarbības;
  • – Virsmu, aprīkojuma dezinfekcija; 
  • – Pedagogam ar jebkāda veida elpceļu saslimšanas simptomiem došanās uz nodarbībām ir kategoriski aizliegta.

 

Norēķinu kārtība

Kāda ir mēneša maksa?

Mēneša maksa izglītības iestādēs ir 28 EUR.

Daugavas stadionā (Augšiela 1, Rīga) mēneša maksa par nodarbībām ir 32 EUR.

Maksa ir atkarīga no nodarbību norises vietas, ilguma un īstenojamās programmas.

Kādi ir apmaksas nosacījumi?
Par nodarbībām tiek piemērota mēneša maksa. Maksājumu veic avansa maksājuma veidā katra mēneša sākumā, pamatojoties uz saņemto rēķinu e-pastā.
Kurā datumā tiek izsūtīts rēķins?
Rēķins tie izsūtīts līdz mēneša piektajam datumam uz vecāku norādīto e-pastu.
Kāds ir apmaksas termiņš?
Rēķina apmaksas termiņš ir septiņas kalendārās dienas.
Kas notiek, ja apmaksa netiek veikta apmaksas termiņa ietvaros?
Tiek nosūtīts atgādinājums par maksājuma veikšanu. Ja maksājums netiek veikts 20 kalendāro dienu laikā pēc maksājuma termiņa iestāšanās, līgums var tikt lauzts un mums ir tiesības bērnu uz nodarbībām neņemt.
Kāpēc nevar maksāt par apmeklētām nodarbībām, piemēram 7 EUR par nodarbību?

Katrs bērns tiek nodrošināts ar aprīkojumu aptuveni 500 EUR apmērā, kas sākotnēji izrēķināts uz konkrēto bērnu skaitu grupā pierakstoties un slēdzot līgumu. Neatkarīgi no bērnu skaita pedagogs vada nodarbības, par ko attiecīgi saņem fiksētu atalgojumu, par ko tiek maksāti nodokļi. Kā arī neatkarīgi no bērnu skaita ir jāmaksā telpu īres maksa un jānodrošina loģistika – pedagoga nokļūšana uz un no nodarbībām un aprīkojuma piegāde.

Līgums

Kā var parakstīt līgumu? Vai obligāti nepieciešams fiziski parakstīts eksemplārs?
Ja vecākam ir nepieciešams parakstīts līgums, tad to var parakstīt elektroniski vai to izdrukājot un nogādājot grupiņā. Atbilstoši normatīvajiem aktiem, ja tiek veikts pirmais maksājums, tas nozīmē, ka puses ir vienojušās par līguma nosacījumiem un līguma fiziska parakstīšana nav obligāta.
Kāds ir līguma termiņš?
Līgums tiek slēgts uz sezonu. Sezona sākas septembrī un beidzas 31. maijā.
Kā var lauzt līgumu?

Rakstot e-pastu pirms nākamā rēķina sastādīšanas uz līgumā norādīto e-pastu.

 

Kavējumi

Kas ir pamatots kavējuma iemesls?

Slimošana, izglītības iestādes organizētie oficiālie pasākumi – Ziemassvētki, Lieldienas, Māmiņdiena u.tml. Protams, valsts noteiktās brīvdienas.

Ceļojumi, ģimenes svētki u.c. iemesli netiek uzskatīti par pamatotu kavējuma iemeslu.

Kādos gadījumos tiek veikts pārrēķins par kavētajām/nenotikušajam nodarbībām?

Slimošana

Pārrēķins tiek veikts tikai tad, ja slimības dēļ kavēti vairāk nekā 50% mēneša nodarbību (2 un vairāk nodarbību). Ņemot vērā nosacījumu, ka ārsta zīme kopijas veidā tiek nosūtīta uz mūsu e-pasta adresi līdz nākamā mēneša pirmajam datumam. Ja slimmības dēļ kavēta 1 nodarbība, pārrēķins netiek veikts.

Izglītības iestādes organizētie oficiālie pasākumi / valsts noteiktās brīvdienas 

Primāri meklējam iespējas uz vietas izglītības iestādē atstrādāt nodarbības, kuras iekrīt pasākumu vai valsts brīvdienu laikā. Ja nodarbību atstrādāšanu realizēt nav iespējams, tad rēķins tiek samazināts atbilstoši nenotikušo nodarbību skaitam.

Uz kādu e-pastā adresi un kad ir jāiesūta ārsta zīmes?

Ārsta zīmes kopija ir jāiesūta uz līgumā norādīto e-pastu līdz nākamā mēneša pirmajam datumam.

Kas notiek, ja ārsta zīme nav savlaicīgi nosūtīta?
Pārrēķins netiek veikts.
Vai tiks organizēta nodarbību atstrādāšana sestdienās Augšielā 1?

Mums ir svarīgi, lai ikviens pulciņa dalībnieks veiksmīgi tiktu līdzi programmai un to īstenotu, tādēļ sestdienās Starptautiskās Inovāciju skolas telpās (Daugavas stadions, Augšiela 1, Rīga) ir iespējams veikt BEZMAKSAS gan attaisnotu, gan neattaisnotu iemeslu dēļ kavētu nodarbību atstrādāšanu. Vienā reizē ir iespējams atstrādāt līdz pat 2 nodarbībām. 

! Pašlaik, ņemot vērā ieteikumus Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai, nodarbību atstrādāšana netiks realizēta. Taču atstrādāšana var tikt atsākta jebkurā brīdī mācību gada laikā, ja interešu izglītības realizācijas vadlīnijas tiks mainītas.