Skip links

Biežāk uzdotie jautājumi

Tehnoprātnieks Minecraft pasaulē

Nodarbību norise

Nodarbības notiek 1 reizi nedēļā nemainīgā laikā, kas ar Jums ir saskaņots.

Katra nodarbība klātienē un tiešsaistē ir 60 minūtes gara, izņemot 1. klasēm klātienē – 40 minūtes gara.

Reģistrējoties pulciņam, Jums ir iespēja atzīmēt ērtāko nodarbību laiku. Ja mēs redzēsim, ka Jūsu bērnam vērtīgāka darbošanās būs citā grupā, mēs Jums piedāvāsim mainīt laiku.

Balstoties uz mūsu līdzšinējo pieredzi, esam secinājuši, ka pārtraukumu veidošana samazina nodarbības kvalitāti.

Protams! Dalībniekus dalām grupās pēc vecuma un pieredzes Minecraft spēlē.

Tiešsaistē 98% dalībnieku darbojas patstāvīgi, bez vecāku iesaistes. Atkarībā no bērna prasmēm, iespējams, būs nepieciešama palīdzība pirmās nodarbības laikā. Klātienē vienmēr ir pasniedzējs, kurš atrisina jautājumus.

Tie ir skolotāja uzdoti uzdevumi, kurus dalībnieks pilda individuāli, ārpus nodarbību laika.

Mēs iedrošinām tehnoprātniekus darboties unikālā “Starptautiskās Inovāciju skolas” Minecraft serverī, kas tiek moderēts 24/7. Tā ir iespēja dalībniekiem mācīties izmantot šo platformu lietderīgāk arī patstāvīgi.

Tiek piedāvātas vairākas alternatīvas, kā dalībnieks var sekot līdzi programmas gaitai, ja kāda nodarbība tiek kavēta. Mājas misiju pildīšana vai darbošanās mūsu izveidotajā ārpus nodarbību Minecraft serverī ir galvenās no tām. Nodarbību atstrādāšana nav iespējama.

Rakstiet e-pastu uz info@inovacijuskola.lv norādot, ka vēlaties pārtraukt bērna dalību nodarbībās. Noteikti uzrakstiet arī bērna vārdu, uzvārdu un nodarbību pārtraukšanas datumu.

Norēķinu kārtība

Tiešsaistes iknedēļas nodarbības mēneša maksa ir 42 EUR. Tiešsaistes gada abonementa maksa ir 216 EUR.

Skolās – klātienes iknedēļas nodarbības mēneša maksa 1. klasēm ir 42 EUR. Savukārt, 2.-4. klasēm 47 EUR.

Daugavas stadionā – klātienes iknedēļas nodarbības mēneša maksa ir 47 EUR.

Piesakoties nodarbībām, norēķini notiks sekojoši:

tiešssaistē – katra mēneša sākumā savā norādītajā e-pastā saņemsiet avansa rēķinu par tekošo mēnesi;
klātienē – katra mēneša beigās savā norādītajā e-pastā saņemsiet rēķinu par faktiski notikušajām nodarbībām.

Tiek nosūtīts atgādinājums par maksājuma veikšanu. Ja maksājums netiek veikts 20 kalendāro dienu laikā pēc maksājuma termiņa iestāšanās, līgums tiek lauzts un bērns nodarbībās nevar piedalīties.

Tā ir nodarbību mēneša abonementa maksa, kura katru mēnesi paliek nemainīga, neatkarīgi no apmeklējuma. Aizrautīgo pedagogu komanda, gatavojoties nodarbībām rēķinās, ka tajās piedalīsies visi dalībnieki un atbilstoši tam arī iegulda laiku un darbu.

Tehniskais atbalsts

Šādā gadījumā jums jāsazinās ar mums caur Whatsapp, e-pastā vai telefoniski! Mēs steigsim palīgā Jums tās atrisināt!

Nē, mēs piedāvājam atrisināt tehniskās problēmas rakstot uz WhatsApp tālruni+371 29 362 559 vai e-pastu risinajumi@inovacijuskola.lv!

Individuāla licence katram dalībniekam tiek piešķirta tikai uz laiku, kamēr piedalās nodarbībā. Ja izlemsiet pārtraukt dalību nodarbībā, licence vairs nebūs aktīva.

Tehnoprātnieks/Mazais Tehnoprātnieks nodarbības

Nodarbību norise

1. Nodarbības sākumā bērni tiek iepazīstināti ar nodarbības uzdevumu.

2. Tiek būvēts LEGO mehānisms, izmantojot vizuālu instrukciju planšetē.

3. Tiek programmēts, testēts un uzlabots uzbūvētais mehānisms.

4. Nodarbības beigās tiek izjaukts uzbūvētais mehānisms un sakārtotas detaļas.

Atbilstoši programmai, aptuveni 20% nodarbību tiks izmantots cits aprīkojums (3D pildspalvas, Dash roboti, droni u.c.) līdz ar to nodarbības norise atšķirsies.

1 nodarbība ilgst no 35 – 45 minūtēm, atkarībā no nodarbību norises vietas, grupas lieluma un nodarbības tēmas sarežģītības.

Nodarbības notiek 1 reizi nedēļā, katrā nodarbību norises vietā konkrētā un nemainīgā laikā.

Jā! Lai nodrošinātu daudzveidīgu pulciņa saturu, dažas reizes sezonā nodarbībās tiek veikti bērnu vecumam atbilstoši fizikāli eksperimenti. Protams, mēs nodrošinām visu eksperimentiem nepieciešamo aprīkojumu.

Jā, katram bērnam nodarbībās tiek nodrošināts viss nepieciešamais aprīkojums:
LEGO Education WeDo 2.0 komplekti, viena planšete uz diviem bērniem (kopīgas planšetes izmantošana palīdz attīstīt sadarbības prasmes), 3D pildspalvas, Dash roboti u.c. aprīkojums saskaņā ar programmu.

– Roku dezinfekcija visiem grupas dalībniekiem pirms un pēc nodarbības;

– Virsmu, aprīkojuma dezinfekcija;

– Pedagogam ar jebkāda veida elpceļu saslimšanas simptomiem došanās uz nodarbībām ir kategoriski aizliegta.

Jūs informējiet pedagogu vispirms. Ja tas nav iespējams, lūdzu, sūtiet informāciju e-pastā info@inovacijuskola.

Kavējumi

Slimošana, izglītības iestādes organizētie oficiālie pasākumi – Ziemassvētki, Lieldienas, Māmiņdiena u.tml. Protams, valsts noteiktās brīvdienas.

Ceļojumi, ģimenes svētki u.c. iemesli netiek uzskatīti par pamatotu kavējuma iemeslu.

Slimošana

Pārrēķins tiek veikts tikai tad, ja slimības dēļ kavēti vairāk nekā 50% mēneša nodarbību (2 un vairāk nodarbību). Ņemot vērā nosacījumu, ka ārsta zīme kopijas veidā tiek nosūtīta uz mūsu e-pasta adresi līdz nākamā mēneša pirmajam datumam. Ja slimmības dēļ kavēta 1 nodarbība, pārrēķins netiek veikts.

Izglītības iestādes organizētie oficiālie pasākumi / valsts noteiktās brīvdienas

Primāri meklējam iespējas uz vietas izglītības iestādē atstrādāt nodarbības, kuras iekrīt pasākumu vai valsts brīvdienu laikā. Ja nodarbību atstrādāšanu realizēt nav iespējams, tad rēķins tiek samazināts atbilstoši nenotikušo nodarbību skaitam.

Ārsta zīmes kopija ir jāiesūta uz līgumā norādīto e-pastu līdz nākamā mēneša pirmajam datumam.

Pārrēķins netiek veikts.

Līgums

Fiziski parakstīts līguma eksemplārs nav nepieciešams, jo aizpildot reģistrācijas linku nodarbībām, Jūs iepazīstieties un piekrītiet līguma noteikumiem.

Ja vecākam ir nepieciešams parakstīts līgums, tad to var parakstīt elektroniski vai to izdrukājot un nogādājot grupiņā. Atbilstoši normatīvajiem aktiem, ja tiek veikts pirmais maksājums, tas nozīmē, ka puses ir vienojušās par līguma nosacījumiem un līguma fiziska parakstīšana nav obligāta.

Līgums tiek slēgts uz sezonu. Sezona sākas septembrī un beidzas 31. maijā.

Rakstot e-pastu pirms nākamā rēķina sastādīšanas uz līgumā norādīto e-pastu.

Norēķinu kārtība

Mēneša maksā ietilpst 4 klātienes nodarbības bērnudārzā vai Daugavas Stadionā.

Par nodarbībām tike piemērota mēneša maksa – katra mēneša beigās savā norādītajā e-pastā saņemsiet rēķinu par notikušajām nodarbībām.

Līdz tekošā mēneša beigām.

Rēķina apmaksas termiņš ir 7 kalendārās dienas.

Tiek nosūtīts atgādinājums par maksājuma veikšanu. Ja maksājums netiek veikts 20 kalendāro dienu laikā pēc maksājuma termiņa iestāšanās, līgums var tikt lauzts un mums ir tiesības bērnu uz nodarbībām neņemt.

Vai neatradāt atbildi uz savujautājumu?

Rakstiet mums uz e-pastu vai dodaties uz saziņas kontaktu formu!

Rakstiet

Zvaniet

+371 28 779 480