Nodarbību norise

Vai bērns var piedalīties nodarbībās, ja nav pieredzes robotikā?

Protams! Grupas tiek veidotas atbilstoši bērna vecumam un pieredzei robotikā, līdz ar to nodarbībās var piedalīties bērni , kuri ir ar robotiku uz “Tu” vai arī uz “Jūs”. 

Kā notiek aprīkojuma saņemšana?

1. Reģistrējoties Jūs norādīsiet, kādu aprīkojumu vēlaties īrēt no mums.  

2. Norādīto aprīkojumu iespējams saņemt Starptautiskajā Inovāciju skolā (Rīga, Augšiela 1, Daugavas stadions, sektors B21) vai ar pakomāta starpniecību. 

Kā rīkoties, ja bērnam rodas neskaidrības LEGO modelīša būvēšanas procesā?
Pēc reģistrācijas, jums tiks norādīts skolotāja kontakttālrunis pa kuru sazināties šādos gadījumos.
Vai nodarbības notiek tikai latviešu valodā?
Nodarbību pedagogi pārvalda gan krievu, gan angļu valodu, līdz ar to nodarbības iespējams organizēt ne tikai latviešu valodā.
Vai mājasdarbu izpilde ir obligāta?
Nē, to pildīšana nav obligāta. Tas ir kā papildinājums nodarbībās apgūtajam. Pamatā mājasdarbi ir paredzēti programmēšanas iemaņu attīstīšanai.
Kā rīkoties, ja dalībnieks nevar piedalīties kādā no nodarbībām?
1. Jūs informējiet mūs par to e-pastā info@inovacijuskola.
2. Dalībnieks kā ierasts saņem atbilstošās nodarbības LEGO modelīša instrukciju un uzbūvē robotiņu.
3. Jums tiek nosūtīta robotiņa programmēšanas pamācība, ko bērns patstāvīgi var veikt, lai iedarbinātu robotiņu.

Protams, šādam nodarbības vielas apguves formātam nav tik liela vērtība kā piedaloties skolotāja vadītajā nodarbībā, taču tas ļauj dalībniekam sekot līdzi apgūstamajai vielai bez kavējumiem.

Līgums

Kā var parakstīt līgumu? Vai obligāti nepieciešams fiziski parakstīts eksemplārs?
Līgumu var parakstīt vairākos veidos:

1. Parakstīt ar drošu elektronisko parakstu.
2. Izprintēt, parakstīt un ieskenētā veidā nosūtīt mums.
3. Atbilstoši LR Civillikumam, ja tiek veikts pirmais maksājums, tas nozīmē, ka puses ir vienojušās par līguma nosacījumiem un līguma parakstīšana nav obligāta.

Kāds ir līguma termiņš?
Līgums tiek slēgts uz mācību gadu no septembra (vai brīža, kad pievienosieties nodarbībām) līdz maijam.
Kā var lauzt līgumu?
Rakstot uz e-pastu info@inovacijuskola.lv pirms nākamā rēķina sastādīšanas.

Norēķinu kārtība

Kas ietilpst mēneša maksā?
Maksā ietilpst LEGO komplekta īre uz mēnesi + 4 online nodarbības mēnesī + nodarbību materiāli + individuālas konsultācijas pēc nodarbības + mājasdarbi padziļinātākai vielas apguvei + tehniskais atbalsts tiešsaistes sistēmas lietošanā. Planšetes īre 9 EUR / mēnesī.
Kādi ir apmaksas nosacījumi?
Par nodarbībām tiek piemērota mēneša maksa. Maksājumu katru mēnesi veic, pamatojoties uz saņemto rēķinu e-pastā.
Kāds ir apmaksas termiņš?
Rēķina apmaksas termiņš ir septiņas kalendārās dienas.