Bērnu nākotne bez mākslas?

Mūsu ikdienā ir vairāk mākslas un radošuma nekā mēs paši spējam to apzināties un piefiksēt. Un ja mums šķiet, ka spējam iztēloties cilvēces ikdienu pilnībā bez mākslas un radošuma izpausmēm, tad mēs kļūdāmies, jo realitāte noteikti būtu daudz garlaicīgāka un melnbaltāka.

Vēl grūtāk ir iztēloties bērnu ikdienu, kurā nav tik ļoti vajadzīgās izpētes, atklāšanas un rotaļu procesa, kas tiek īstenots, izmantojot radošas idejas. Tieši radošums un māksla ir tā, kas attīsta bērnos tās īpašības, kas neapšaubāmi ir lielisks sabiedrotais nākotnes profesijās:

  • – problēmu risināšanas prasmes;
  • – starppersonu komunikācijas prasmes ;
  • – pielāgošanos negaidītām situācijām;
  • – darbošanās komandā;
  • – abstraktā un atšķirīgā domāšana;
  • – zinātkāre;
  • – mācīšanos no kļūdām.

Nav vietas savai izpausmei vai viedoklim, pastāv tikai viena pareizā atbilde, komunikācijai ir otršķirīga nozīme, problēmas šķiet neatrisināmas un negaidītas situācijas šķiet kā pasaules gals – tā izskatītos bērnu nākotne, ja tiktu atņemta iespēja radoši izpausties bērnībā.

Liekas, ka tas skan pārspīlēti un mākslas nozīme ir pārvērtēta, taču kā galvenās 22. gadsimta prasmes tiek atzītas saskarsme, rūpes, kopiena un kultūra. Un arī šeit atkal lielu nozīmi izpelnīsies radošums, kas šīs prasmes attīsta.

Tieši tāpēc mēs robotikas un tehnoloģiju pulciņa programmas veidojam pamatojoties uz STEAM (Science – Technologies – Engineering – Arts – Mathematics) mācību pieeju, kas apvieno sevī zinātni, tehnoloģijas, inženierzinātni, mākslu un matemātiku. Un tieši radošumu jeb burtu “A” (Arts) šajā salikumā mēs ceļam saulītē šogad. Un esam pilnībā pārliecināti, ka pamatoti!