Aktīvo iedzīvotāju fonda projekts

Starptautiskā Inovāciju skola īsteno Aktīvo iedzīvotāju fonda projektu!

Aktīvo iedzīvotāju fonda padome 2021. gada 31. martā pieņēma lēmumu atbalstīt biedrības “Tehniskās izglītības un jaunrades skola” projekta “Organizācijas vadības un administratīvās kapacitātes palielināšana” īstenošanu.

Aktīvo iedzīvotāju fonds ir Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) un Norvēģijas grantu programma, kuras mērķis ir pilsoniskās sabiedrības un iedzīvotāju līdzdalības stiprināšana un mazaizsargāto iedzīvotāju grupu spēju vairošana.

Projekta ilgums

2021-08 līdz 2022-6

Norises teritorija

Latvija

Projekta budžets

13 265.40 EUR

Pamatinformācija

Projekta īstenotājs

Biedrība “Tehniskās izglītības un jaunrades skola”

Projekta nosaukums

Organizācijas vadības un administratīvās kapacitātes palielināšana

Projekta mērķis

Palielināt organizācijas vadības un administrācijas kapacitāti

Projekta vizītkarte

Biedrības galvenais attīstības virzītājspēks ir cilvēkresursi, tādēļ ir būtiski veikt ieguldījumu darbinieku profesionālajā pilnveidē. Lai sasniegtu projekta mērķi, paredzēts īstenot dažādas apmācības biedrības vadītājam, kā arī administrācijas darbiniekiem; ieviest jaunus un inovatīvus rīkus darba procesa organizēšanai un automatizēšanai. Lai patiešām stiprinātu organizācijas kapacitāti attiecībā uz cilvēkresursiem ir svarīgi, ka nākamo profesionalitātes līmeni ir motivēta sasniegt un arī realizē arī praktiski visa komanda kopā ne tikai vadība vai atsevišķi darbinieki. Projekta laikā īstenotās aktivitātes paaugstinās kopējo vadības un darbinieku efektivitāti un produktivitāti, kas balstās uz resursu racionālu izmantošanu, izveidojot efektīvi pārvaldītu mūsdienu organizāciju. Katra projekta aktivitāte savstarpēji papildina viena otru un pēc to īstenošanas biedrība ir sasniegusi nākamo līmeni efektīva darba procesa organizēšanā, kas izpaužas realizējot biedrības mērķus.

Īstenotās aktivitātes

Projektu “Organizācijas vadības un administratīvās kapacitātes palielināšana” finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija car EEZ un Norvēģijas grantu programmu “Aktīvo iedzīvotāju fonds”.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Ja turpināsiet pārlūkot vietni , jūs piekrītat lietošanas noteikumiem. Vairāk informācijas lasiet sadaļās “Privātuma politika” un “Sīkdatnes